กรณี Form E หนึ่งฉบับสำแดงรายการเกิน 20 รายการ

กรณี Form E หนึ่งฉบับสำแดงรายการเกิน 20 รายการ ภายใต้ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553

ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2554 ภายใต้ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรภายใต้ ACFTA สำนักพิกัดอัตราศุลกากร ขอแจ้งให้ทราบว่า กรมศุลกากรได้มีคำสั่งลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ หรือ คลิกไปที่ http://www.customs.go.th/UploadFile/News/N0211003.pdf