การปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต / ใบรับรอง ของหน่วยงานนำร่อง

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 103 / 2553 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต / ใบรับรอง ของหน่วยงานนำร่อง เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ หรือ คลิกไปที่ http://www.customs.go.th/Declaration/DeclarationResult.jsp?Docidt=A01371&tlechk=1