การประชุมเชื่อมโยงข้อมูลนำเข้า-ส่งออก-โลจิสติกส์แบบบูรณาการ

การประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ สำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1-1/2553 [23/11/2553]
คลิกเพื่อดูรายละเอียด