ศุลกากรไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมศุลกากรอาเซียน

ศุลกากรไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 12 [22/11/2553]
คลิกเพื่อดูรายละเอียด