แจ้งข่าวสารกรมศุลฯ: รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา


แจ้งข่าวสารกรมศุลฯ : รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี เรื่อง การจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบหรือสามารถคลิก ที่นี่